10 stycznia 2019

Oferta


Jeśli twoje dziecko…
– Rozwija się nieharmonijnie
– Ma trudności w kontaktach z innymi dziećmi
– Przejawia zaburzenia zachowania
– Nie mówi wcale, albo używa słów bez znaczenia
– Ma trudności z koncentracją uwagi
– Niechętnie rysuje, lepi, wycina, niedokładnie kreśli szlaczki i litery
– Ma ograniczony kontakt wzrokowy
– Ma nadmiar energii
– Jest nieśmiałe
– Ma trudności z opanowaniem emocji
– Jest nadpobudliwe

Zapraszamy na konsultacje, diagnozę i terapię.

Nasza oferta:
– Diagnoza  w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu – ADOS-2 (czytaj więcej)
– Diagnoza funkcjonalna (czytaj więcej)
– Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna (czytaj więcej)
– Diagnoza i terapia logopedyczna
– Terapia ręki
– Terapia psychologiczna, pedagogiczna
– Zajęcia grupowe ogólnorozwojowe dla dzieci i rodziców
prowadzone metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
– Trening Umiejętności Społecznych (TUS)