10 stycznia 2019

Oferta


Jeśli twoje dziecko…
– Rozwija się nieharmonijnie
– Ma trudności w kontaktach z innymi dziećmi
– Przejawia zaburzenia zachowania
– Nie mówi wcale, albo używa słów bez znaczenia
– Ma trudności z koncentracją uwagi
– Niechętnie rysuje, lepi, wycina, niedokładnie kreśli szlaczki i litery
– Ma ograniczony kontakt wzrokowy
– Ma nadmiar energii
– Jest nieśmiałe
– Ma trudności z opanowaniem emocji
– Jest nadpobudliwe

Zapraszamy na konsultacje, diagnozę i terapię.

Nasza oferta:
– Diagnoza  w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu – ADOS-2 (czytaj więcej)
– Diagnoza funkcjonalna: KORP, PEP-3-PL (czytaj więcej)
– Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna (czytaj więcej)
– Terapia psychologiczna,
– Terapia pedagogiczna,
– Trening Umiejętności Społecznych – TUS (czytaj więcej)
– Diagnoza i ocena zachowania i emocji dziecka – KOZE (czytaj więcej)