28 sierpnia 2019

ADOS2

Narzędzie ADOS-2 do diagnozy spektrum autyzmu pozwala zgromadzić informację o zachowaniu dziecka w konkretnych sytuacjach podczas badania, ocenić interakcje społeczne oraz specyficzne zachowania.

Dostarcza nam dwóch informacji… Po pierwsze – czy osoba badana wpisuje się w spektrum autyzmu czy też „nie”. Po drugie jeśli występują objawy spektrum, to jakie jest ich nasilenie (niskie, umiarkowane czy wysokie).

Badanie trwa ok. 45-60 minut, po badaniu diagności kodują zachowania dziecka w protokole, następnie sporządzają opis oraz spotykają się z rodzicami w celu szczegółowego omówienia przebiegu badania oraz wyników.

Zapraszamy do kontaktu Rodziców zaniepokojonych zachowaniem swoich pociech w celu wykonania diagnozy narzędziem ADOS-2 – dostępnym w naszej Pracowni.