28 sierpnia 2019

TUS

 

Trening Umiejętności Społecznych

Dla kogo jest skierowany?

Dla dzieci:

 • z trudnościami w nawiązywaniu relacji społecznych,
 • nieśmiałych, wycofanych,
 • z trudnościami z opanowaniem emocji,
 • z Zespołem Aspergera, autyzmem, ADHD,
 • mających trudności z adaptacją do nowych sytuacji,
 • ulegającym niekorzystnym wpływom i nie potrafiącym podporządkować się zasadom.

Celem zajęć jest:

 • trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych,
 • radzenie sobie z emocjami, odreagowanie napięć,
 • praca nad przestrzeganiem zasad,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb.

Organizacja zajęć:

 • małe grupy 4-6 osób,
 • wiek uczestników 5-16 lat,
 • czas jednego spotkania 60/75 minut,
 • indywidualna konsultacja z rodzicem i dzieckiem przed rozpoczęciem zajęć.