9 stycznia 2019

O nas

Pracownia Diagnozy i Terapii  „Krok po kroku”  w Koszalinie powstała z myślą o rodzicach, którzy szukają odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania dziecka, chcieliby wspomóc jego rozwój oraz otrzymać fachową pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną.
Konsultacja z rodzicami, profesjonalna diagnoza, wszechstronna terapia to poszczególne kroki, które pozwolą dziecku poradzić sobie z trudnościami oraz wzmocnią jego potencjał rozwojowy.

Monika Jasińska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek: Psychologia. Dodatkowo w celu poszerzenia wiedzy i zdobycia kwalifikacji ukończyłam studia podyplomowe na kierunkach: Przygotowanie pedagogiczne, Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, Diagnoza i terapia pedagogiczna, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Ukończone kursy i szkolenia:

– Wykorzystanie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej,
– Terapia behawioralna kurs 3-stopniowy,
– Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne,
– Skala Inteligencji Stanford Binet 5,
– Trening umiejętności społecznych,
– Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka,
– AAC. Wprowadzenie alternatywnych metod komunikacji u osób z autyzmem,
– KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego,
– KOZE – Karty Oceny Zachowania i Emocji,
– PEP-3-PL – Profil Psychoedukacyjny.

Magdalena Majchrzak

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Pedagogiczny, kierunek: Pedagogika. Dodatkowo w celu poszerzenia wiedzy i zdobycia kwalifikacji ukończyłam studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika, Surdopedagogika, Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu.

Dodatkowe kursy i szkolenia:

– Wykorzystanie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej,
– Trening umiejętności społecznych,
– Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem z wykorzystaniem założeń Programu RDI®,
– AAC. Wprowadzenie alternatywnych metod komunikacji u osób z autyzmem,
– Diagnoza i terapia pedagogiczna,
– Praca z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu,
– Zespół Aspergera w teorii i praktyce klinicznej,
– Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej,
– Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne,
– Diagnoza i terapia Zespołu Aspergera,
– Dysfunkcje sensoryczne a możliwości poznawcze dzieci,
– Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka,
– Jak rozwijać komunikację u osób ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem teorii umysłu?
– Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato,
– Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem,
– Zaburzenia neurorowojowe,
– Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard,
– KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego,
– KOZE – Karty Oceny Zachowania i Emocji,
– PEP-3-PL – Profil Psychoedukacyjny.