28 sierpnia 2019

KOZE

KOZE – Karty oceny zachowania i emocji

Narzędziem do oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego – od 1. miesiąca do końca 15. roku życia.
Kwestionariusz KOZE zawiera karty zawierające listę niepokojących reakcji i zachowań w następujących obszarach:
– sen,
– wydalanie,
– odżywianie,
– samodzielność,
– nawyki,
– aktywność ruchowa i napęd,
– poziom impulsywności, koncentracja i uwaga,
– emocje,
– zachowanie (wzorce behawioralne),
– relacje społeczne.

Integralną częścią narzędzia KOZE jest także karta wstępnego wywiadu rozwojowego (wspólna dla narzędzia KORP i KOZE) i karta podsumowująca diagnozę.
KOZE jest doskonałym uzupełnieniem diagnozy KORP.