28 sierpnia 2019

Szkolenia

W naszej ofercie znajdują się szkolenia dla kadry m.in.:

1. Efektywna współpraca z rodzicami – jak budować relacje i reagować w sytuacjach problemowych?
2. Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym/szkolnym.
3. Zachowania trudne u dzieci w wieku przedszkolnym/szkolnym.
4. Czym jest spektrum autyzmu? Czy w mojej grupie/klasie jest dziecko ze spektrum autyzmu?
5. Wprowadzenie w edukację i terapię dzieci ze spektrum autyzmu.
6. Inne wg potrzeb placówki.