20 stycznia 2019

Rozwój dziecka 0-36 miesięcy

Drodzy rodzice!

Co Was powinno zaniepokoić w rozwoju dziecka?

1-2 MIESIĄC

 • nie obraca się z boku na plecy
 • nie ma odruchu chwytnego
 • nie reaguje na dźwięki
 • nie sygnalizuje swoich potrzeb płaczem
 • nie unosi główki

3-4 MIESIĄC

 • nie obraca się z pleców na bok
 • nie sięga po przedmioty
 • nie wydaje pierwszych dźwięków np. agu, tii, bwe
 • nie unosi główki i klatki piersiowej
 • nie uśmiecha się

5-6 MIESIĄC

 • nie próbuje siadać
 • nie chwyta całą dłonią przedmiotów
 • nie przewraca się z pleców na brzuch
 • nie bawi się swoimi nogami
 • nie rozpoznaje emocji u dorosłych
 • nie szuka kontaktu z rówieśnikami
 • nie chce jeść łyżeczką, pić z kubeczka
 • nie gaworzy

7-8 MIESIĄC

 • nie reaguje na swoje imię
 • nie siedzi samodzielnie
 • nie potrafi chwytać kilku przedmiotów jednocześnie
 • nie potrafi zbierać pokarmu wargami z łyżeczki
 • nie naśladuje gestów

9-10 MIESIĄC

 • nie sprężynuje, gdy jest chwytane pod pachami
 • nie raczkuje
 • nie opanowało chwytu pęsetkowego
 • nie potrafi gryźć i połykać drobnych pokarmów
 • nie próbuje wstawać przy oparciu

11-12 MIESIĄC

 • nie przyjmuje pozycji pionowej i nie podejmuje prób samodzielnego chodzenia
 • nie potrafi precyzyjnie chwytać małych przedmiotów
 • nie potrafi skupić dłużej uwagi
 • nie potrafi być samodzielne
 • nie wyraża mimiką swoich emocji
 • nie reaguje właściwie na polecenia

13-18 MIESIĄC

 • nie wchodzi po schodach na czworakach
 • nie chodzi samodzielnie
 • nie potrafi zbudować wieży z 3-4 klocków
 • nie zaczyna biegać
 • nie poszukuje przedmiotu, gdy widzi jego przesuwanie

19-24 MIESIĄC

 • nie potrafi wchodzić po schodach
 • nie rozpoznaje siebie w lustrze
 • nie potrafi posługiwać się łyżką, kredką
 • nie podejmuje prób rysowania
 • nie próbuje samodzielnie jeść sztućcami
 • nie trzyma kubka w jednej ręce

25-30 MIESIĄC

 • nie potrafi samodzielnie schodzić po schodach
 • nie potrafi budować konstrukcji z klocków np. wieże, mosty
 • nie potrafi samodzielnie się ubrać
 • nie wykazuje chęci zabawy z innym dziećmi
 • nie wypowiada się krótkimi zdaniami

30-36 MIESIĄC

 • nie potrafi stać na palcach
 • traci równowagę, gdy rzuca piłką
 • nie potrafi nazywać czynności, które wykonuje
 • nie potrafi umyć twarzy i rąk
 • nie jeździ na trzykołowym rowerku
(Oprac. merytoryczne dr hab. n. med. B. Kamińska, prof. nadzw. GUMed, mgr D. Boguska GUMed. Katedra I Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii I Żywienia Dzieci, Gdański Uniwersytet Medyczny)